Obrabianie metali

admin 15 lutego, 2019

Obróbka metali jest to tok procesów, które mają nadać wytyczony kształt. Proces przekształcenia odbywa się w momencie, kiedy ustalone zostały parametry. Wśród wykorzystywanych technologii wyróżnić można obróbkę: cieplno-chemiczną, plastyczną, chemiczną, skrawaniem oraz mechaniczną. Poza zmianą kształtu, zmianie ulegają właściwości fizyczne i chemiczne danego surowca. Obróbka plastyczna Kucie – obróbka metalu, której celem jest doprowadzenie do […]