admin 2 lutego, 2019

Rynek pracy w Polsce - Omena.waw.plRynek pracy w Polsce zależy od postępu techniki oraz technologii. Kolejnym kluczowym argumentem jest bezrobocie. Stopa bezrobocia obiera stosunek od 3 do 4 procent. Co jest zgodne w przypadku każdej gospodarki. Dobrą wiadomością jest liczba osób w wieku produkcyjnym – uległa powiększeniu. Osób które są zatrudnione i poszukują pracy jest około siedemdziesiąt pięć procent. Na rynku ciągle brakuje specjalistów. Brak specjalistów uzasadniony jest emigracją i zbytnią konkurencją. Pracodawca w większości przypadków daje zatrudnienie innym pracownikom jeżeli wypracowany zysk jednej osoby będzie pokrywał koszty zatrudnienia przyszłego pracownika.

Dlaczego pracownicy szukają nowej pracy?

Liczba obywateli, którzy zmieniają pracę się zmniejszyła. Znaczna część Polaków zatrudnia się u innego pracodawcy w przeciągu sześciu miesięcy od rozpoczęcia pracy. W niektórych przypadkach nawet dwa razy w przeciągu roku. Takie decyzje podejmują najczęściej młode osoby ze względu na poczucie swojej wartości. Czasami czynnikiem doprowadzającym do zmiany pracy jest zatrudnianie pracowników, którzy częściowo spełniają oczekiwania na stanowisko. Zamiast rozwijać się zawodowo, muszą uczyć się czegoś nowego. Wymaga to więcej czasu oraz specjalnego przygotowania. Przykładowo na szkoleniu uzupełniającym kwalifikacje albo stażu. Powracając do właściwego zawodu prawdopodobnie zasinieje potrzeba powtórzenia materiału. Wtedy zostaje wybór do podjęcia – czy zapoczątkować pracę od standardów, które już się osiągnęło? Czy kontynuować pracę nabywając doświadczenie? Po wieloletnim zatrudnieniu, wiele osób utwierdza się w przekonaniu, że w takiej sytuacji może wykonywać byle jaką pracę za granicą i to bez znajomości języka – mając umowę na korzystnych warunkach. Wyjazdy do innych krajów dla pracy? Jest to sensowne, jeżeli istnieje zapotrzebowanie na określony zawód za granicą. W dodatku wzrost płacy minimalnej w krajach UE zachęca do podjęcia działań.

Problemy na Polskim rynku

Za nieoficjalne zatrudnienia istnieje możliwość otrzymania kary, jednakże pracodawcy i tak ryzykują. Napływ obcokrajowców, którzy przybyli do kraju próbując odnaleźć pracę rośnie. Wraz z dobrze prosperującą gospodarką większość obcokrajowców spodziewa się atrakcyjnych warunków umowy i zatrudnienia na czas nieokreślony. Jeżeli jednak zdarzy się szansa do ekstra wynagrodzenia pomijając urząd skarbowy – zysk zdobyty w kilka dni może być dwukrotnie albo trzykrotnie większy. A w krajach, gdzie płace są bardzo małe względem tych w Polsce, taki zarobek skłania do ryzyka. Rynek pracy w Polsce traci skuteczność na nielegalnym działaniu osób uchylających się od odpowiedzialności wobec organów skarbowych.