admin 7 lutego, 2019

Rachunkowość dla niewielkich przedsiębiorstw - Omena.waw.plRachunkowość dla niewielkich przedsiębiorstw? Przedsiębiorca zakładając działalność gospodarczą musi wytyczyć gdzie będzie kompletowana dokumentacja rachunkowa. Jeśli podatnik prowadzi księgowość na własną odpowiedzialność, składając formularz CEIDG-1 może pozostawić puste pole lub wypełnić je informacjami firmy. Jeżeli rachunkowością zajmować się będzie biuro rachunkowe, takie dane do okresu siedmiu dni należy zmienić. Rachunkowość dla mikro przedsiębiorstw można przeprowadzić rozliczając się na jeden ze sposobów: według karty podatkowej, księgi przychodów i rozchodów lub ryczałtu ewidencjonowanego.

Według księgi przychodów i rozchodów

Księga przychodów i rozchodów jest ewidencją księgową zgodnie z okazanymi dowodami księgowymi – zazwyczaj faktur i rachunków. Zatem księguje się przychody i wydatki firmy. Płatnik w ramach rozliczenia może skorzystać z formy podatku na zasadach ogólnych albo podatku liniowego z pozarolniczej działalności gospodarczej. Wobec każdej z możliwości narzucone są różne stawki podatkowe jak również metoda przeprowadzania obliczeń. Jest to najzwyklejsza metoda rozliczania oraz nie pochłania dużo czasu.

Na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego

Ryczałtu ewidencjonowany jest uproszczonym sposobem prowadzenia ewidencji księgowej. Podstawą opodatkowania jest dochód jaki przedsiębiorstwo uzyskało, bez brania pod uwagę wydatków firmy. Na bazie naliczonego przychodu obliczona jest stawka podatkowa. Przeprowadzenie rozliczeń podatku w taki sposób można wtedy, kiedy prowadzi się samodzielną działalność gospodarczą albo działalność gospodarczą w formie spółki. Wobec zaistniałych przypadków jest limit przychodów 250,000 tys. euro. Aczkolwiek warto pamiętać, że wobec spółki w limit wchodzić będzie przychód każdego ze wspólników. Przychody z prowadzenia tych działalności nie są sumowane.

Według karty podatkowej

Przedsiębiorca dokonując rozliczeń takim sposobem nie jest zobligowany do prowadzenia księgowości, do uiszczania opłat zaliczek na podatek dochodowy, nie musi zobowiązywać się również do składania zeznań podatkowych. Zobowiązany jest natomiast zachować wszystkie kopie faktur oraz rachunków w kolejności numerów. Materiały zachowuje się w przeciągu 5 lat podatkowych – od końca roku w którym sporządzono fakturę albo rachunek. Przedsiębiorca musi prowadzić książkę ewidencji zatrudnienia. Płatnik płaci jednakową stawkę podatku każdego miesiąca. Miesięczny podatek zostaje nałożony zgodnie z ustaleniami naczelnika urzędu skarbowego. Na wysokość podatku wpływa ilość zamieszkałych ludzi w obrębie prowadzenia działalności gospodarczej, ilość zatrudnionych jak również jaki jest to rodzaj firmy. Karta podatkowa jest dobrym rozwiązaniem dla firm dających zatrudnienie niedużej ilości pracowników.