admin 15 lutego, 2019

Obrabianie metali - OmenaObróbka metali jest to tok procesów, które mają nadać wytyczony kształt. Proces przekształcenia odbywa się w momencie, kiedy ustalone zostały parametry. Wśród wykorzystywanych technologii wyróżnić można obróbkę: cieplno-chemiczną, plastyczną, chemiczną, skrawaniem oraz mechaniczną. Poza zmianą kształtu, zmianie ulegają właściwości fizyczne i chemiczne danego surowca.

Obróbka plastyczna

Kucie – obróbka metalu, której celem jest doprowadzenie do określonego kształtu przez zgniatania, uderzenia albo nacisk. Kucie jest wykonywane ręcznie albo mechanicznie na ciepło albo zimno. Kucie mechaniczne odbywa się na kuźniarkach, prasach albo młotkach.

Gięcie – obrabianie metalu, którego celem jest doprowadzenie do określonego kształtu poprzez wyginanie, zaginanie lub zwijanie. Obróbka przez gięcie zachowuje rozmiary poprzeczne tworzywa, a odbywa się zarówno na zimno, jak również na ciepło.

Ciągnienie – obrabianie metalu polega na zmianie kształtu przez stopniowe zmniejszanie się przekroju poprzecznego, a w konsekwencji wydłużeniu tworzywa. Ciągnienie jest wykonywane na ciepło lub zimno. Wydłużeniu poddaje się na przykład pręt, drut lub rura.

Tłoczenie – obrabianie metalu, którego celem jest zmiana kształtu poprzez jego ukształtowanie, cięcie lub łączenie. Ta metoda obróbki jest realizowana na ciepło lub zimno. Przykładem tworzywa do użycia tej obróbki może być blacha, płyta albo folia.

Walcowanie – obrabianie metalu polega na przekształceniu kształtu wykonując nacisk wywierany pomiędzy: rolkami, walcami albo tarczkami. Istnieje także możliwość, aby narzędzie płaskie przemieszczało się w stosunku do siebie kształtując przedmiot. Proces obróbki przebiega na gorąco, ciepło albo zimno. Walcowaniu mogą zostać poddane na przykład takie przedmioty jak pręty, blachy lub kształtowniki.

Obróbka skrawaniem

Toczenie – obróbka metalu, której celem jest doprowadzenie do określonego kształtu materiału nadając mu ruch obrotowy, a narzędzie jest wprawione w ruch liniowy. Tworzywo obracając się styka się z nożem tokarskim, który sposobem skrawania nadaje kształt walcowaty, kulisty albo stożkowaty. Ten sposób obróbki przebiega: poprzecznie, kopiowo, wzdłużnie, wewnętrznie, obwiedniowo jak również zewnętrznie.

Frezowanie – obrabianie metalu, którego celem jest doprowadzenie do wytyczonego kształtu stosując wieloostrzowe narzędzie. Narzędzie obrabiarki tzw. frezarki wykonuje ruch obrotowy – czołowy albo obwodowy. Tworzywo poddawane obrabianiu wprawione jest ruch posuwowy – przeciwbieżnie albo współbieżnie, to zależy od ustawienia osi obrotu ostrza. Może zdarzyć się tak, że ostrze zostanie także wprawione ruch posuwowy, a tworzywo będzie usytuowane statycznie.

Szlifowanie – ta metoda obróbki realizowana jest poprzez zdzieranie metalu o cienkiej ilości materiału w użyciu narzędzi ściernych – takich jak ściernica. Wielkość startego materiału zależy od: rodzaju, twardości ściernicy, wielkości jak również ziarnistości. Do wyprodukowania ściernic najczęściej użyty jest: węglik krzemu, diament, węglik boru jak również korund. Najczęściej szlifowanie wykorzystuje się do obrabiania przedmiotów stworzonych ze stali hartowanej, ale każdy inny materiał z metalu może być poddany pod ten sposób obróbki.

Obróbki metali w firmie: http://frezstal.pl